Todos podemos compartir esa sensación espantosa de querer cancelar el envío de un correo un segundo...